Over Green Keys

Green Keys is een organisatie, opgericht door studenten van de Universiteit Leiden. Ons doel is een duurzame universiteit en bewuste studenten en medewerkers. Dit willen we bereiken door samen te werken met de universiteit aan duurzame initiatieven, en door duurzame acties en evenementen te organiseren voor studenten.

Maar waarom zou een universiteit, in dit geval de Universiteit Leiden, ‘duurzaam’ moeten worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we wat feiten aanhalen die de meeste studenten bekend zijn: de wereld kampt met klimaatverandering, onze bronnen van energie en materialen worden alsmaar schaarser en natuur en biodiversiteit nemen in grote getallen af. Kortom, de wereld zal er al in de nabije toekomst veel minder rooskleurig uit zien dan nu, mits er anders met de wereld wordt omgegaan. Als er zuiniger met de energie en onze bronnen wordt omgegaan, verzekeren wij een betere toekomst voor onszelf.

Hoewel veel studenten en medewerkers van de universiteit deze feiten kennen, worden veel mogelijkheden voor een duurzamere onderwijsinstelling nog niet benut. Wij denken dat de universiteit, een instelling met een maatschappelijke en educatieve functie, een voortrekkersrol zou kunnen vervullen op het gebied van duurzaamheid. De universiteit kan studenten de kennis geven voor een duurzame toekomst en daarin zelf het goede voorbeeld geven.

Kortom, een universiteit die staat voor de toekomst, hoort ook duurzaam te zijn. Vandaar dat Green Keys wil helpen met een goede en duurzame toekomst te bouwen!

Commissie

Op het moment bestaat onze commissie uit:
Bert van Laar- Voorzitter
Koen Giezeman - Secretaris
Katalin Roth
Ebe Blok
Eduard Hollestelle
Floris Scheiner